buf białystok

Księgowość tradycyjna

Księgowość tradycyjna

Co oferujemy?

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości

 • wycena aktywów i pasywów na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz ustalenie wyniku finansowego ,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych) – Bilans, Rachunek Zysków i Strat oraz informacji dodatkowych do sprawozdania,
 • sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji oraz informacji podatkowych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a wymagane są przez Urząd Skarbowy (w tym m.in. CIT- 8, VAT-7, deklaracje VAT-UE),
 • sporządzanie informacji podatkowych uwzględniających zmiany w spółce dotyczące adresu, wyboru sposobu rozliczania w podatku VAT oraz innych zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (na drukach takich jak m.in. UPL-1, VAT-R, NIP-8),
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • reprezentowanie przed organami publicznoprawnymi.

2. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT;
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US : VAT, PIT, JPK
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • reprezentowanie przed organami publicznoprawnymi.

3. Prowadzenie ewidencji podatkowych oraz rozliczenie kart podatkowych

 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT;
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US : VAT, PIT 28, PIT 16A, JPK
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • reprezentowanie przed organami publicznoprawnymi.

4. Księgowość rozszerzona

 • sporządzenie planu kont
 • udział w badaniu ksiąg rachunkowych- obsługa biegłych rewidentów
 • sporządzanie deklaracji PCC-3, SD-Z2, VAT-ZN, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • sporządzanie deklaracji do urzędu statystycznego
 • przygotowywanie przelewów na kontach bankowych klientów
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych
 • wypełnianie prognoz do banku lub innych instytucji w zakresie bilansu i rachunku zysku i strat uproszczonego oraz pełnego

Zapraszamy do kontaktu firmy z każdej branży i o dowolnej formie prawnej.